Alytaus rajono savivaldybė

  Administracinis centras – Alytus
  Plotas – 1404 km² (25,9 % apskrities ploto)
  Gyventojų – 31 073 (17,6 % apskrities gyventojų)
  Seniūnijos – Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio,
  Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų, Simno

 

Alytaus rajono savivaldybė yra įsikūrusi gražiame Lietuvos kampelyje, pietų Lietuvoje, Alytaus apskrities šiaurinėje dalyje. Čia teka didžiausia Lietuvos upė Nemunas. Krantuose plyti didžiuliai miškų masyvai. Be Nemuno, per rajoną teka Peršėkė, Dovinė, Varėnė, tyvuliuoja apie 70 ežerų (didžiausi – Žuvintas, Didžiulis, Obelija, Giluitis). Didžiausios pelkės – Žuvintas, Karšva, yra durpynų. Didžiausi miškai – Punios šilas, Varčios, Kalesninkų, Gineitiškių ir kiti. Žemės ūkio naudmenos sudaro 58,3 %, miškai – 24,7 %, keliai – 2 %, užstatyta teritorija – 2,4 %, vandenys – 5,3 %, kita žemė – 7,3 %.

Yra 3 miestai – Alytus, Daugai ir Simnas, 3 seni miesteliai – Butrimonys, Krokialaukis, Nemunaitis. Administracinis centras – Alytus. Rajoną kerta svarbūs automobilių keliai, rajono centrą su Kaunu ir Marijampole jungia geležinkelis.

Alytaus rajono savivaldybė investicijų ir plėtros srityje orientuojasi į viešosios infrastruktūros, verslo, turizmo ir žemės ūkio plėtrą (tuo pat metu stengdamasi nepažeisti ekologinės pusiausvyros), modernios ir saugios visuomenės kūrimą, siekia kultūrinio gyvenimo bei turizmo paslaugų įvairove pritraukti vietos ir užsienio turistus. Tai puikiai išnaudojantis geografinę padėtį, turintis gerą kelių infrastruktūrą, daugeliu atžvilgių sveikos aplinkos rajonas. Kaime palanku plėtoti alternatyvią veiklą – kaimo turizmą, amatus, paslaugas, kitus smulkiuosius verslus. Kaimo bendruomenių branda užtikrina kultūrinių ir švietėjiškų iniciatyvų gausą, leidžia realizuoti savivaldos principus. Vykdomi bendri projektai su užsienio partneriais, ypač kaimyninės Lenkijos – Punsko, Ostrolenkos, Sopoto ir Svetlogorsko ir kitais valsčiais.

Rajone daug lankytinų vietų. Čia daug turistų traukia Gerulių, Giluičių, Obelijos, Papėčių, Rumbonių piliakalniai ir ypač – Nemuno ir Punelės santakoje esantis Punios (Margirio kalnas), ant kurio, pasak padavimų, stovėjusi pilis, kurios gynėjai, nenorėdami patekti kryžiuočių vergovėn, susidegino kartu su savo kunigaikščiu Margiriu. Rajone yra Pivašiūnų ir Sudvajų geomorfologiniai, Vidzgirio botaninis, Varčios pedologinis ir kiti draustiniai, dalis Žuvinto biosferos rezervato, vaizdingas Punios šilas, garsioji Nemuno kilpa. Alytaus rajone teikiamos įvairios aktyvaus ir poilsio turizmo paslaugos. Vasarą Daugų irklavimo sporto bazėje organizuojami šalies ir tarptautiniai sporto renginiai, respublikinės irklavimo varžybos, vandens pramogos poilsiautojams. Rajone organizuojamos sportinių automobilių ir motociklų varžybos, jų parodomosios programos, tradicinis žygis dviračiais „Dzūkijos dviračių žiedas“. Rajono gyventojams ir svečiams įrengtos poilsiavietės Pivašiūnuose prie Ilgio ežero, Simne prie Giluičio ir Dauguose prie Didžiulio ežero. Čia galima pasidžiaugti gamtos teikiamais malonumais. Atvykstantys turistai gali pailsėti moderniai įrengtose kaimo turizmo sodybose.

Be tradicinių metų švenčių (Kaziuko mugės Simne, Valstybės dienos minėjimo Dauguose, Užgavėnių ir kitų) galima paminėti Butrimonių hipodrome rengiamas respublikinės vasaros ir žiemos ristūnų lenktynes. Čia varžosi geriausi Lietuvos važnyčiotojai Alytaus rajono savivaldybės mero taurei laimėti. Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus tėviškės sodyboje-muziejuje, Balkūnuose, rengiama Alytaus apskrities kaimo teatrų šventė „Kaimo liktarna“, kurioje dėl premijos varžosi Alytaus miesto ir rajono, Lazdijų ir Varėnos rajonų, Punsko lietuvių kultūros centro teatrų trupės. Vyksta respublikinis kino mėgėjų trumpametražių filmų festivalis „Etnokinas“. Tradiciškai vasaros pabaigoje, dešimtis tūkstančių maldininkų į Pivašiūnus sukviečia Žolinės atlaidai.

Būtina paminėti bendro Alytaus apskrities viršininko administracijos, Alytaus rajono savivaldybės ir Punsko valsčiaus bendro projekto, iš dalies finansuotą Europos Sąjungos, rezultatą – naują turistinį-piligriminį kelią „Piligrimų kelias Lenkija–Lietuva“, jungiantį Lenkijos ir Lietuvos bažnyčias. Visas šio turistinio kelio ilgis yra 222 km, Lietuvoje jis apima Krokialaukio, Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies, Alytaus Šv. Liudviko ir Šv. Angelų sargų, Punios Šv. Apaštalo Jokūbo, Butrimonių Švč. Išganytojo bažnyčias, Lenkijoje Smalėnų Šv. Izidoriaus ir Punsko Švenčiausios Mergelės Dangun Ėmimo bažnyčias.


Naudingos nuorodos
Alytaus apskrities portalas
Alytaus rajono savivaldybė
Alytaus turizmo informacijos centras
Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras
Alytaus krašto etnokultūra