Lazdijų rajono savivaldybė

  Administracinis centras – Lazdijai
  Plotas – 1309 km² (24,1 % apskrities ploto)
  Gyventojų – 24 823 (14 % apskrities gyventojų)
  Seniūnijos – Būdviečio, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kučiūnų, Lazdijų   miesto, Lazdijų, Noragėlių, Seirijų, Šeštokų, Šlavantų, Šventežerio, Teizų,   Veisiejų miesto, Veisiejų

 

Lazdijų rajono savivaldybė įsikūrusi Alytaus apskrities pietvakarinėje dalyje, Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje. Rajonas garsėja gražia, pramonės nepaliesta gamta, ežerais ir miškais, istorijos, kultūros ir etnografijos paminklais, nuoširdžiu gyventojų – dzūkų – svetingumu. Teritorijos rytiniu pakraščiu teka Nemunas ir jo intakai Baltoji Ančia, Seira. Yra apie 200 ežerų, iš kurių didžiausi Dusia, Metelys, Seirijis, 5 tvenkiniai (Veisiejų, Baltosios Ančios ir kt.). Priemolio ir priesmėlio dirvožemiuose gerai dera grikiai ir kitos žemės ūkio kultūros. Rajono miškingumas viršija Lietuvos vidurkį, vyrauja pušynai (didžiausias miškas – Kapčiamiesčio giria). Miškai sudaro net 34,9 %, žemės ūkio naudmenos – 45,2 %, vandenys – 8,2 %, keliai – 2,5 %, užstatyta teritorija – 2,1 %, kita žemė – 7,1 %.

Yra 2 miestai – Lazdijai (administracinis rajono centras) ir Veisiejai, ir 6 miesteliai – Kapčiamiestis, Krosna, Rudamina, Seirijai, Šeštokai, Šventežeris. Lazdijų vardas kildinamas iš upės Lazdijos pavadinimo. 1560 m. Lietuvą valdant didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Augustui buvo paskirtas žemės sklypas miestui prie Lazdijos kurtis. 1597 m. gegužės 17 d. karalius Zigmantas Vaza Lazdijams suteikė Magdeburgo teises. Ši data laikoma miesto gimtadieniu. Dokumente, kuriuo Lazdijams buvo suteikta miesto privilegija, yra nupieštas ir miesto antspaudas – herbas, kuris buvo atkurtas 1994 m. ir nuo to laiko tapo ne tik miesto, bet ir visos rajono savivaldybės simboliu.

Lazdijų rajono savivaldybė – teritorija su išvystyta infrastruktūra, subalansuota kaimo ir miesto plėtra, saugia bei harmoninga aplinka. Rajono automobilių kelių tinklas yra išplėtotas ir patogus. Šeštokų miestelyje yra svarbi tarptautinė geležinkelio stotis, kurioje rusiškojo pločio geležinkelį palaipsniui keičia europinio standarto geležinkelio linija. Buvęs nuošalus rajonas tapo svarbus ir žinomas Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, kai ties Akmenų kaimu buvo atidarytas valstybinės sienos praleidimo punktas, kuris tapo pirmaisiais Lietuvos vartais į Europą. Daug gyventojų dirba infrastruktūroje ir miškų ūkyje. Plečiasi ir medienos apdirbimo įmonės. Nors rajono žemės nėra derlingos, žemdirbyste lazdijiečiai vertėsi visą laiką. Lazdijų rajone yra puikių vietų kaimo turizmui, kuris sėkmingai plėtojamas. Svečių patogumui Lietuvos–Lenkijos pasienyje, Lazdijų rajono savivaldybės Janaslavo kaime duris atvėrė naujas informacinis turizmo centras – sėkmingo bendradarbiavimo su Lenkijos Punsko valsčiumi rezultatas. Modernus informacinis turizmo centras pasienyje naudingas ne tik rajonui, bet ir visai šaliai. Turistus ir meškeriotojus traukia vaizdingi kraštovaizdžiai, grybų ir uogų turtingi miškai, žuvingi vandens telkiniai, baidarių sporto mėgėjai visai neseniai „atrado“ vaizdingą Baltosios Ančios upę, Veisiejo bei Ančios ežerus.

Gražiausios rajono vietovės – gamtos paminklai – yra saugomi. Tam įkurti Metelių ir Veisiejų regioniniai parkai. Čia yra Rudaminos kraštovaizdžio, Trako, Krakinio botaniniai draustiniai. Seniausi rajono praeitį menantys objektai – piliakalniai, pilkapiai, kapinynai, senovės gyvenvietės ir dvarvietės. Kraštovaizdį puošia ir istoriją garsina legendomis apipinti senieji Prelomciškės, Paveisininkų, Rudaminos piliakalniai, vaizdingi ir reikšmingi Šlavantų, Krikštonių, Verstaminų piliakalniai. Šalia Nemuno, ten, kur įteka Margotės upelis, yra Krikščionių pilkapiai – respublikinės reikšmės archeologijos paminklas. Edukaciniai, kultūriniai, etnografiniai renginiai vyksta įvairiose kultūros ir meno erdvėse – Lazdijų viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose, muziejuose (Motiejaus Gustaičio memorialiniame, Laisvės kovų, Veisiejų krašto etnografinėje Prano Dzūko sodyboje-muziejuje) ir kitur.


Naudingos nuorodos
Lazdijų rajono savivaldybė
Lazdijų krašto informacinis portalas
Lazdijų turizmo informacinis centras
Lazdijų rajono administracijos savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka