Įžanginis žodis

Vienas iš pagrindinių Lietuvos plėtros tikslų – mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų ir regionų viduje, išlaikyti šių regionų savitumą, ir tuo pat metu skatinti tolygią visos Lietuvos raidą. Pamiršti, nesulaukę reikiamo dėmesio regionai globalizacijos, informatizacijos fone gali tapti periferijomis, kurių gyventojams bus sudėtinga įveikti kylančius iššūkius, kurti darnią ir patogią aplinką. Todėl būtina pažinti šalies regionus – jų silpnąsias puses bei stiprybes, esamą situaciją ir plėtros galimybes. Toks tikslas sunkiai pasiekiamas neturint regioninės statistinės informacijos.

Antrą kartą leidžiamas „Lietuvos regionų portretas“ suteikia galimybę iš arčiau pažvelgti į Lietuvos regionus – apskritis ir jas sudarančias savivaldybes, taip pat įvertinti pagrindinius Lietuvos raidos rodiklius platesniame – Europos Sąjungos kontekste. Leidinyje pateikiami ir analizuojami remiantis oficialiąja statistika rengiami regionų socialiniai demografiniai, ekonominiai, aplinkos ir kiti rodikliai, taip pat pateikiama istorinių ir geografinių duomenų. Šis leidinys bus naudingas tiems, kuriems reikalinga tiksli ir objektyvi informacija. Viliamės, kad pateikta statistinė informacija, leidžianti palyginti Lietuvos regionus ir jų savivaldybes daugeliu svarbių aspektų, bus naudinga svarstant jų vystymo alternatyvas ir priimant strateginius sprendimus, planuojant valstybės ir savivaldybių biudžetų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, taip pat ekonominę plėtrą planuojantiems investuotojams, gyventojams, turistams ir visiems, norintiems išsamiau panagrinėti Lietuvos regionų situaciją ir raidos tendencijas.

Leidinį rengė Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos specialistai, talkino Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija ir apskričių viršininkų administracijos.

Šį kartą skaitytojui siūlome elektroninės formos leidinį, pateikiamą kompaktiniame diske ir leidinio rengėjų interneto svetainėse. Tikimės būti Jums naudingi ir linkime rasti Jus dominančią Lietuvos ir jos regionų statistinę informaciją.

Statistikos departamento generalinis direktorius
Algirdas Gediminas Šemeta