Prienų rajono savivaldybė

  Administracinis centras – Prienai
  Plotas – 1031 km² (12,7 % apskrities ploto )
  Gyventojų – 33 580 (5 % apskrities gyventojų)
  Seniūnijos – Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos,   Pakuonio, Prienų, Stakliškių, Šilavoto, Veiverių


Prienų rajono savivaldybė yra Lietuvos pietinėje dalyje. Didesnė jos dalis yra Nemuno vidurupio plynaukštėje, prie garsiųjų Nemuno kilpų. Kraštovaizdį puošia didžiausia Lietuvos upė Nemunas su intakais Jiesia, Peršėke, Verkne. Didesni ežerai – Alšia, Bebrukas, Gelužis, Pazelvės. Žemės ūkio naudmenos sudaro net 59,6 % savivaldybės teritorijos, miškai – 27,6 %, keliai – 2,4 %, užstatyta teritorija – 2,5 %, vandenys – 2,8 %, kita žemė – 5,1 %.

Savivaldybėje yra 2 miestai – savivaldybės centras Prienai ir Jieznas, ir 3 miesteliai – Balbieriškis, Pakuonis, Veiveriai. Prienų miestas įsikūręs abipus Nemuno, Mažosios Birštono kilpos pietryčių kampe. Istoriniuose šaltiniuose Prienai, kaip dvaras, paminėti 1502 m. Miesto gimimo data reikėtų laikyti 1580 m., kai Prienams buvo suteikta Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Stepono Batoro privilegija. Valdant kunigaikščiui Kazimierui Sapiegai (1773–1775 m.), Prienai gavo Magdeburgo teises ir herbą.

Ekonominiu požiūriu Prienų rajonas turi išskirtinių bruožų – rajonas yra šalia antro pagal dydį Lietuvos miesto Kauno, turinčio ekonominio-socialinio vystymosi potencialą. Ši kaimynystė sudaro sąlygas bendradarbiauti plėtojant rajono infrastruktūrą, žmogiškuosius išteklius, rengiant bendrus projektus. Tačiau daugiausia Prienų rajone vystomas žemės ir miškų ūkis ir su jais susijusi pramonė.

Rajono geografinė padėtis, gausus kultūros ir etnografinis paveldas – palankūs turizmui ir poilsio infrastruktūrai plėtoti. Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje įsikūręs Pociūnų aviaturizmo centras – su aviacija susijusių paslaugų ir pramogų kompleksas, kuriame organizuojamos aviacijos šventės, skraidymas lėktuvais, sklandytuvais ir oro balionais, šuoliai su parašiutu bei sudaromos galimybės pasigėrėti nuostabia Nemuno kilpų regioninio parko gamta ir pabendrauti su svetingais šio krašto žmonėmis. Pociūnų aerodrome yra laukiami ir mėgėjai, ir patyrę aviatoriai.

Iš gamtos, istorijos paminklų paminėtini Medžionių landšaftinis istorinis ir Degsnės botaninis draustiniai. Vien tik archeologinių paminklų – piliakalnių, senkapių, pilkapių, mitologinių akmenų suskaičiuojama 48. Labai įspūdingai atrodo Klebiškio, Pašlavančio, Lepelionių (dar vadinamas Napoleono kepure), Pieštuvėnų piliakalniai. Kultūros paminklai – barokinė Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia Jiezne, Kristaus Apreiškimo bažnyčia, popieriaus dirbtuvės, kunigaikščio Kęstučio paminklas Prienuose ir kt.

Prienų krašto muziejaus ekspozicijose ir fonduose eksponuojama ir saugoma beveik 20 tūkst. eksponatų. Veikia krašto istorijos, tautodailės, etnografijos, sportinės aviacijos ir oreivystės, kultūros ir švietimo, rašytojų, mokslo ir meno veikėjų, sakralinė ekspozicijos. Didžiausia jų dalis atspindi asmenybių, turėjusių įtakos krašto kultūriniam, istoriniam, dvasiniam gyvenimui, kovojusių už Lietuvos Nepriklausomybę, veiklą ir nuopelnus. Įrengti atminties kambariai iškiliausiems kraštiečiams: keliautojams ir kooperacijos pradininkams Lietuvoje Matui ir Petrui Šalčiams, tarptautinio lygio kalbininkui baltistui Jonui Kazlauskui, poetui, akademikui eseistui Justinui Marcinkevičiui, rašytojui Vytautui Bubniui, lietuvybės skleidėjui ir garsiam daktarui Juozui Brundzai ir kt. Su XVII–XX a. krašto buitimi, papročiais, ūkiu svečiai susipažindinami Skriaudžių buities muziejuje.


Naudingos nuorodos
Prienų rajono savivaldybė
Prienų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Prienų rajono ir Birštono savivaldybių laikraštis „Krašto vitrina“
Prienų rajono ir Birštono miesto laikraštis „Gyvenimas“