Kretingos rajono savivaldybė

  Administracinis centras – Kretinga
  Plotas – 989 km² (19 % apskrities ploto)
  Gyventojų – 45 835 (12,1 % apskrities gyventojų)
  Seniūnijos – Darbėnų, Imbarės, Kartenos, Kretingos miesto, Kūlupėnų,   Salantų miesto, Žalgirio


Kretingos rajono savivaldybė yra Klaipėdos apskrityje į šiaurę nuo Klaipėdos rajono savivaldybės. Šiaurės vakarine rajono riba teka Šventoji, o rytiniu rajono pakraščiu vingiuoja viena gražiausių Žemaitijos upių – Minija. Dėl savo palyginti švaraus vandens ir smėlėto bei žvirgždėto dugno didžioji šios upės dalis (30 km) yra saugoma kaip ichtiologinis draustinis – lašišinių žuvų populiacijai apsaugoti. Vaizdingai atrodo platus Minijos intako Salanto slėnis su įspūdingomis kilpomis suraizgyta upės vaga ir žmogaus ūkinės veiklos mažai paliestu kraštovaizdžiu. Čia įkurtas Salantų regioninis parkas, apimantis ir dalį Minijos pakraščių. Iš Vaineikių miškų išteka Akmena, kuri už Kretingos rajono ribų vadinama Dane. Didžiausi miškai – Vaineikių, Šventosios, Mikoliškių ir kt. Netoli Darbėnų telkšo vienintelis rajone Kašučių ežeras, o prie Lazdininkų kaimo didžiausias rajone vandens telkinys. Žemės ūkio naudmenos užima 54 % rajono ploto, miškai – 34,6 %, keliai – 2,1 %, užstatyta teritorija – 2,4 %, vandenys – 2,4 %, kita žemė – 4,4 %.

Savivaldybėje yra 2 miestai – Kretinga ir Salantai, ir 2 miesteliai – Darbėnai ir Kartena. Savivaldybės centras Kretinga – sena Lietuvos pajūrio gyvenvietė. 1253 m. Livonijos ordino kronikoje pirmąkart paminėta Kretingos pilis, priklausiusi kuršiams. 1609 m. grafas Jonas Chodkevičius pasirašė privilegiją, kuria paskelbė, kad šalia Kretingos kaimo kuria miestą ir suteikia jam Magdeburgo teises. Po Pirmojo pasaulinio karo iki 1950 m. Kretinga buvo ir apskrities centras. Kretingos mieste ir rajone vyrauja smulkus ir vidutinis verslas. Didžiąją dalį visų įmonių sudaro mažmenine prekyba ir paslaugų teikimu gyventojams užsiimančios įmonės. Kaimiškosiose Kretingos rajono seniūnijose įregistruotos įmonės daugiausia užsiima prekyba, medienos ir akmens apdirbimu, teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, vysto maisto produktų gamybą ir viešbučių ir maitinimo paslaugas. Taip pat savivaldybėje išvystytas medienos apdirbimas, baldų gamyba, linų perdirbimas, kombinuotų pašarų gamyba, žuvų apdirbimas.

Rajono savivaldybės teritorija patogi rajono gyventojams, patraukli investuotojams ir svetinga atvykstantiesiems. Kretingos rajono kraštovaizdis ypač vertingas turizmo plėtrai. Keliaujant pagrindiniais keliais, daugelyje vietų atsiveria itin patrauklus panoraminis vaizdas, yra nemažai regyklų, puikių upių slėnių. Didžiausias Kretingos rajono gamtos turtas – rieduliai. Jais nusėtas visas Akmenos upės baseinas. Minija gana intensyviai naudojama vandens turizmui. Yra siūlomi maršrutai baidarėmis Minijos upe, parengti keli maršrutai dviračiais. Prie Akmenos įrengti paplūdimiai, ypač mėgstami Kretingos miesto gyventojų, taip pat įrengta vandens trasa su prieplaukomis „Kretingos malūnas–Kretingos dvaras–„Vienkiemis“.

Rajonas gali pasigirti lankytinais istoriniais ir kultūros paminklais: Įpilties ir Kurmaičių istoriniais, Grūšlaukės kraštovaizdžio draustiniais, Auksūdžio, Dauginčių, Ėgliškių, Imbarės, Įpilties ir kitais piliakalniais, mitiniais akmenimis, kūlgrindomis. Pakelių ir laukų kryžiai ir koplytėlės kuria įdomų rajono kraštovaizdį bei žemaitiškos kultūros koloritą. Kretingos senoji miesto dalis – urbanistikos paminklas. Išskiritinio dėmesio sulaukia Orvydų sodyba-muziejus Gargždelėje. Tai privatus sakralinio ir mistinio meno muziejus po atviru dangumi, įkurtas talentingo tautodailininko, skulptoriaus Kazimiero Viliaus Orvido, daugelį metų, ypač melioracijos laikotarpiu, iš Salantų ir miestelio apylinkių kartu su sūnumis į savo sodybą vežusio įdomesnių formų akmenis, medžius ir kūrusio iš jų paminklus bei įvairias skulptūras. Kaip ypatingą dvasinio turizmo ir sielovados centrą tarptautiniu mastu Kretingą kryptingai propaguoja Kretingos pranciškonų vienuolyno bendruomenė ir jos talkininkai (Kretingos pranciškoniškojo jaunimo taryba). Aktyvia relaksacine-edukacine veikla užsiima Kretingos muziejus – rajono kultūrinio gyvenimo centras. Pagal lankytojų skaičių Kretingos muziejus tarp Lietuvos muziejų užima pirmąją vietą jau daugelį metų, savo kolegas jis taip pat lenkia konferencijų, ekspedicijų, parodų, įvairių renginių skaičiumi.

Didžiausią svečių traukos potencialą turi tarptautinis kamerinių spektaklių festivalis „Kaukutis“, Užgavėnės, Šv. Antano atlaidai – Kretingos miesto šventė, Dvaro festivalis.


Naudingos nuorodos
Kretingos rajono savivaldybė
Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka
Salantų kultūros centras
Kretingos verslo informacijos centras