Skuodo rajono savivaldybė

  Administracinis centras – Skuodas
  Plotas – 911 km² (17,5 % apskrities ploto)
  Gyventojų – 23 783 (6,3 % apskrities gyventojų)
  Seniūnijos – Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Notėnų,   Skuodo miesto, Skuodo, Šačių


Skuodo rajono savivaldybė yra Klaipėdos apskrities šiaurinėje dalyje, Latvijos pasienyje. Didžiausia jos dalis yra Žemaičių ir Vakarų Kuršo aukštumose. Per Skuodo rajoną teka Bartuva su intakais Apše ir Luoba, Šventoji, yra 6 ežerai (didžiausi – Kalčių, Laumių). Savivaldybėje yra Žemaitijos nacionalinio parko dalis, Salantų regioninio parko dalis, 9 draustiniai. Miškingumas nedidelis. Žemės ūkio naudmenos sudaro net 70,8 % rajono teritorijos, miškai – 19,5 %, keliai – 2,3 %, užstatyta teritorija – 2,1 %, vandenys – 2,4 %, kita žemė – 2,9 %.

Savivaldybėje yra vienas miestas – Skuodas, 4 miesteliai – Barstyčiai, Ylakiai, Lenkimai ir Mosėdis. Savivaldybės centras – Skuodo miestas, esantis vos 2 km į pietus nuo Latvijos sienos.

Miestas minimas nuo 1253 m., kai Livonijos ordino magistras ir Kuršo vyskupas dalijosi čionykštes žemes. 1572 m. J.Chodkevičius stengdamasis išnaudoti miestelio geografinę padėtį ir paskatinti miestelio augimą, išrūpino Skuodui Magdeburgo teises. 1918–1940 m. Skuodas buvo valsčiaus centras, o nuo 1950 m. tapo rajono centru.

Šiuo metu Skuodo rajone plėtojamas medienos apdirbimas, baldų gamyba, kaimo turizmas, veikia statybos bei remonto, automobilių transporto, autoremonto serviso, prekybos paslaugų įmonės ir kt. Kelios įmonės gamina konditerijos bei duonos produkciją. Atskirai galima paminėti medinių žaislų gamybą. Skuodo rajone palankios geografinės sąlygos, geras kelių tinklas, realizuojant žemės ūkio produkciją į Klaipėda, Palangą ir kitus miestus, taip pat į Latviją ir kitas užsienio valstybes.

Pagrindinės rekreacinės teritorijos Skuodo rajono savivaldybėje yra Jaunimo parkas (jungiamas trijų tiltų grandinės) su Skuodo dvarviete, „Skuodo Jūros“ užtvanka (Bartuvos tvenkinys), Mosėdis, Ylakių ir Lenkimų miesteliai.

Išskirtinė Skuodo rajono vieta – Mosėdis – Žemaitijos turistų meka. Miestelyje yra V. Into įkurtas unikalus Akmenų muziejus – parkas, kuriame nuoseklia geografine tvarka suguldyti rytų, vidurio ir vakarų Suomijos, Suomių įlankos, Alandų salyno, Botnijos įlankos dugno, pietų, vidurio, šiaurės Švedijos uolienų rieduliai. Akmenų slėnyje vasaros metu vyksta įvairūs renginiai – tarptautiniai folkloro festivaliai, kantri muzikos festivaliai, organizuojamos gegužinės. Pats Mosėdžio miestelis, paveldėjęs nuotaikingą gamtinę aplinką su senom medžių alėjom, vandens malūnu, tvenkiniu, tapo geologijos-botanikos parku-muziejumi.

Skuodo rajono savivaldybėje iš kultūros, istorijos paminklų ir paveldo dominuoja dailės vertybės – skulptūros, koplytėlės, paveikslai, altoriai, kaip bažnyčių priklausiniai, kapinių ar sodybų dalys. Dauguma jų iš XIX–XX a. pradžios, nors yra ir XVIII a. varpų, stacijų, suolų. Seniausios vertybės saugomos Skuodo, Ylakių ir Mosėdžio, Aleksandrijos bažnyčiose.


Naudingos nuorodos
Skuodo rajono savivaldybė
Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka