Marijampolės savivaldybė

  Administracinis centras – Marijampolė
  Plotas – 755 km² (16,9 % apskrities ploto)
  Gyventojų – 68 973 (38,1 % apskrities gyventojų)
  Seniūnijos – Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos,   Šunskų


Marijampolės savivaldybė yra pietvakarių Lietuvoje, Marijampolės apskrities pietrytinėje dalyje. Užnemunės žemumoje. Rytiniame jos pakraštyje yra neaukštų Veiverių ir Šilavoto kalvagūbrių dalys. Per rajoną teka Šešupė su intakais Dovine, Pilve, Kirsna, Sasna. Yra Amalvo, Liudvinavo, Paežerių, Yglos ir kiti ežerai, didelė Amalvo pelkė. Paukščių laukinis gyvenimas saugomas Žaltyčio ornitologiniame draustinyje. Didesni miškai – Buktos, Palių-Balų, Žaltyčio, Gurbšilio, Varnabūdės. Žemės ūkio naudmenos sudaro net 71,3 % visos savivaldybės teritorijos, miškai –15,3 %, keliai – 1,8 %, užstatyta teritorija – 4,1 %, vandenys – 2,6 %, kita žemė – 4,9 %.

Savivaldybėje yra vienas miestas – Marijampolė, savivaldybės centras, ir 6 miesteliai – Daukšiai, Gudeliai, Igliškėliai, Liudvinavas, Sasnava ir Šunskai.

Marijampolė yra ir neoficiali Suvalkijos sostinė. Tai septintas pagal dydį Lietuvos miestas, apskrities centras, išsidėstęs abipus Šešupės. XVI a. buvęs Pašešupio kaimas nuo XVIII a. vadinamas Starapole. 1750 m. įkūrus vienuolių marijonų vienuolyną, pradėjo augti miestelis, nuo 1758 m. pradėtas vadinti Marijampole. Savivaldos (Magdeburgo) teises Marijampolei 1792 m. suteikė Lietuvos–Lenkijos karalius, Stanislovas Augustas. XIX a. pabaigoje Marijampolė tapo Tautinio judėjimo ir Užnemunės švietimo centru. Lietuvos nepriklausomybės atgimimą žadino J. Basanavičius, V. Kudirka, K Grinius ir kt.

Savivaldybė yra svarbių automobilių magistralių sankirtoje. Viena iš jų – Via Baltica – po rekonstrukcijos sujungs Helsinkį su Centrine ir Pietų Europa, kita – Karaliaučiaus (Kaliningrado) miestą per Minską (Baltarusija) su Maskva. Savivaldybėje yra puikios sąlygos plėtoti tiek žemės ūkį, tiek pramonę (maisto, medžio apdirbimo ir kt.) ir paslaugas.

Marijampolė turi savo visuomenės informavimo priemonių: leidžiami laikraščiai, etnokultūros žurnalas „Suvalkija“, veikia vietinė televizija, vietinė radijo stotis „Kapsai“, dramos teatras, Jaunimo teatro studija „Gaja“, Marijampolės teatro draugija „Gabija“. Aktyviai mieste veikia menininkų klubas „Kiemas“, nuolat rengiantis parodas, plenerus. Respublikoje gerai žinomas vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“, choreografiniai kolektyvai „Vilga“, „Javonėlis“. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka – bendruomenės kultūros ir informacijos centras. Per metus bibliotekoje ir jos filialuose organizuojama daugiau kaip 600 kultūrinių renginių, kuriuose apsilanko apie 10 000 Marijampolės miesto ir kaimų gyventojų. Tai dokumentų parodos, literatūriniai vakarai, knygų pristatymai, konkursai ir viktorinos vaikams, lėlių teatro spektakliai, dailės, tapybos, fotografijos parodų. Gyventojus ir miesto svečius augalijos įvairove ir gražiai sutvarkytomis erdvėmis žavi Vytauto Didžiojo, Poezijos, Pašešupio bei Marijampolės marių parkai.

Iš archeologijos paminklų savivaldybėje žymūs Padovinio, Varnupių, Lakinskų ir kt. piliakalniai. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia (Mažoji bazilika) – svarbus XVIII–XIX a. architektūros ir dailės paminklas.


Naudingos nuorodos
Marijampolės savivaldybė
Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras
Sūduvos gidas