Šakių rajono savivaldybė

  Administracinis centras – Šakiai
  Plotas – 1453 km² (32,6 % apskrities ploto)
  Gyventojų – 36 364 (20,1 % apskrities gyventojų)
  Seniūnijos – Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kriūkų,   Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Plokščių, Sintautų, Slavikų,   Sudargo, Šakių, Žvirgždaičių


Šakių rajono savivaldybė yra didžiausia iš penkių Marijampolės apskrities savivaldybių, įsikūrusi pietvakarių Lietuvoje, prie sienos su Kaliningrado sritimi. Visa teritorija yra Užnemunės žemumoje. Šiaurėje savivaldybės teritorija Nemunu atskirta nuo Jurbarko rajono, vakaruose Šešupe (pro rajoną teka jos intakai Nova, Siesartis, Jotija) – nuo Kaliningrado srities ir Vilkaviškio rajono, Liekės upeliu ir Rūdšilio miškais – nuo Kauno apskrities. Nuo Pavilkijo iki Sudargo driekiasi keliomis dešimtimis upelių ir upeliūkščių, piliakalnių ir pilkapių išmargintos Nemuno pakrantės, formuodamos Panemunių regioninį parką, įsteigtą 1992 m. siekiant išsaugoti unikalų Nemuno žemupio kraštovaizdį. Žemės ūkio naudmenos savivaldybėje sudaro 68 % viso ploto, miškai – 22,8 %, keliai – 1,9 %, užstatyta teritorija – 1,7 %, vandenys – 2,1 %, kita žemė – 3,5 %.

Savivaldybėje yra 3 miestai – Gelgaudiškis, Kudirkos Naumiestis, Šakiai, ir 8 miesteliai – Barzdai, Griškabūdis, Kriūkai, Lekėčiai, Lukšiai, Sintautai, Žemoji Panemunė, Žvirgždaičiai. Rajono savivaldybės centras – Šakiai. Miesto teises Šakiai gavo XIX a. pradžioje.

Nuo seno Šakių rajonas garsėja kaip gerų žemdirbių kraštas. Derlingi priemolio ir velėniniai jauriniai dirvožemiai sudaro palankias sąlygas žemės ūkio kultūroms auginti. Beveik idealios lygumos, upių suraižyti slėniai, racionalus gyvenviečių tinklas leidžia naudoti naujausią techniką, taikyti pažangiausią technologiją. Tačiau atsižvelgiant į šiuolaikinės visuomenės realijas, gyvenimo kokybė kaimo vietovėse gerinama didinant užimtumą – remiant perėjimą iš žemės ūkio veiklos į ne žemės ūkio veiklą, skatinant paslaugų kaimo gyventojams ir amatų plėtrą.

Šakių kraštas turi ne tik didelius derlingos žemės plotus, bet ir daugelyje vietovių išlikusį natūralų gamtovaizdį. Šakių rajonas – vienas ekologiškai švariausių Lietuvoje. Gamtos grožį čia saugo net septyni valstybiniai draustiniai. Keliautojus ir gamtos žmones vilioja ne tik žavios panemunės, bet ir senųjų dvarų sodybos Gelgaudiškyje ir Ilguvoje, Kiduliuose ir Zypliuose, Griškabūdžio bei Kudirkos Naumiesčio bažnyčių architektūra, Vinco Kudirkos ir Zanavykų krašto muziejai, Plokščių Šventaduobė bei daugelis valstybės saugomų kultūros bei gamtos objektų. Kultūros vertybių (ypač dailės) gausu ir bažnyčiose. Tai ir profesionalių menininkų, ir liaudies meistrų, ir nežinomų autorių darbai.


Naudingos nuorodos
Šakių rajono savivaldybė
Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras
Sūduvos gidas
Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šakių kultūros centras
Cirko studija „Šypsena”