Vilkaviškio rajono savivaldybė

  Administracinis centras – Vilkaviškis
  Plotas – 1259 km² (28,2 % apskrities ploto)
  Gyventojų – 47 978 (26,5 % apskrities gyventojų)
  Seniūnijos – Bartninkų, Gižų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių,   Pajevonio, Pilviškių, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio


Vilkaviškio rajono savivaldybė yra Lenkijos ir Kaliningrado srities pasienyje, Užnemunės žemumoje. Pietinėje jos dalyje – Sūduvos aukštuma. Per teritoriją teka Šešupė su intakais Rusve ir Širvinta. Yra Virbalgirio botaninis zoologinis draustinis, Vištyčio regioninis parkas, 62 ežerai (didžiausias iš jų – Vištyčio ežeras – yra pasienyje su Kaliningrado sritimi). Žemės ūkio naudmenos sudaro 77,3 % visos savivaldybės teritorijos, miškai – 10,6 % (miškingumas mažiausias Lietuvoje), keliai – 1,9 %, užstatyta teritorija – 2,5 %, vandenys – 1,9 %, kita žemė – 5,8 %.

Savivaldybėje yra 3 miestai – Kybartai, Vilkaviškis, Virbalis, ir 5 miesteliai – Bartninkai, Gražiškiai, Keturvalakiai, Pilviškiai, Vištytis. Apskrities centras – Vilkaviškio miestas, įsikūręs prie Šeimenos ir Vilkaujos santakos. Vilkaviškis – vienas senesnių Sūduvos miestų, dar XVII a. gavęs Magdeburgo miesto teises. 1867–1950 m. Vilkaviškis buvo apskrities centras.

Rajono savivaldybėje sėkmingai dirbama plėtojant pasienio regionų bendradarbiavimą ekonomikos, kultūros, švietimo, aplinkos apsaugos, teritorinio planavimo ir turizmo srityse, palaikomi glaudūs ryšiai su miestais Prancūzijoje, Ispanijoje, Lenkijoje ir Latvijoje. Savivaldybę kerta svarbi automagistralė Vilnius–Marijampolė–Kaliningradas ir geležinkelio linija Kaliningradas–Vilkaviškis–Kaunas–Vilnius–Maskva. Automagistralė Via Baltika suteikia didesnių galimybių bendrauti su užsienio partneriais, plėtoti turizmą. Daugiausia pramonės – medžio apdirbimo, drabužių siuvimo, brangiakailių žvėrių kailių išdirbimo ir kitų – įmonių yra įsikūrusios Vilkaviškyje. Derlingi dirvožemiai tinka intensyviai augalininkystei, todėl yra plėtojamas žemės ūkis, o kalvotoje ir nederlingoje rajono dalyje gyventojai skatinami užsiimti turizmo paslaugų teikimu.

Vilkaviškio rajono Piliakalnių piliakalnis – vienas gražiausių Suvalkijoje, o Pajevonio (Kunigiškių) – vienas didžiausių. Piliakalnių piliakalnio papėdėje rasta V–XIV a. įtvirtintos gyvenvietės liekanų. Gamtos vertybės saugomos Širvintos hidrografiniame ir Virbalgirio botaniniame ir zoologiniame draustiniuose bei Vištyčio regioniniame parke.

Vilkaviškio krašto muziejuje, įsikūrusiame Paežerių dvaro oficinos pastate, rengiamos tradicines amatų šventes, minimi įžymių žmonių jubiliejai, organizuojamos krašto tyrimo ekspedicijos. Nuolat papildomi fondai sudaro 180 tūkst. vnt. muziejinių vertybių. Garsus Vištyčio akmuo, Keturvalakių svirnas, Alvito buvusios spirito gamyklos pastatų kompleksas ir kt. Svarbūs architektūros paminklai yra Šv. Kryžiaus filijinė bažnyčia su dailės paminklais Vilkaviškyje. Vilkaviškio kraštas Lietuvai davė tautinio sąjūdžio lyderį – Vincą Kudirką ir Joną Basanavičių, dabar jų tėviškėse galima aplankyti memorialinius muziejus, kuriuose, be ekspozicijų, tiek vaikams, tiek suaugusiesiems siūlomos edukacinės programos.


Naudingos nuorodos
Vilkaviškio rajono savivaldybė
Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras
Vilkaviškio rajono laikraštis „Santaka"
Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras
Sūduvos gidas