Biržų rajono savivaldybė

  Administracinis centras – Biržai
  Plotas – 1476 km² (18,7 % apskrities ploto)
  Gyventojų – 33 011 (11,6 % apskrities gyventojų)
  Seniūnijos – Biržų miesto, Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės,   Pačeriaukštės, Papilio, Parovėjos, Širvėnos, Vabalninko


Biržų rajono savivaldybė – labiausiai į šiaurę nutolusi Lietuvos savivaldybė, Panevėžio apskrityje, Latvijos pasienyje. Per teritoriją teka Nemunėlis su intaku Apaščia ir Mūšos intakas Tatula. Yra 17 ežerų, iš jų didžiausias – seniausias Lietuvoje dirbtinis Širvėnos ežeras, susidaręs XVI a., užtvenkus Apaščios ir Agluonos upes ties jų santaka, 2 tvenkiniai. Svarbiausios saugomos teritorijos – Biržų regioninis parkas, Biržų girios ir Latvelių botaniniai, Nemunėlio–Apaščios geologinis, Guodžių geomorfologinis, Likėnų kurortas. Didžiausi miškai yra Biržų giria, Vabalninko šilas, Salamiesčio, Šilų miškai. 4,5 % teritorijos užima durpynai, didžiausias iš jų Purvų–Butniūnų. Biržų kraštą garsina karstinės įgriuvos, kurių priskaičiuojama apie 9000 ir dolomito atodangos Nemunėlio ir Apaščios upių skardžiuose. Žemės ūkio naudmenos sudaro 64,4 % viso savivaldybės ploto, miškai – 26,3 %, keliai – 1,3 %, užstatyta teritorija – 2 %, vandenys – 2,1 %, kita žemė – 3,8 %.

Savivaldybėje yra 2 miestai – savivaldybės centras Biržai ir Vabalninkas, ir 4 miesteliai – Kupreliškis, Nemunėlio Radviliškis, Pabiržė ir Papilys. Biržai paminėti 1450 m., kai Mikalojus I Radvila Biržų dvarui priklausantį miško plotą padovanojo Biržuose gyvenančiam Nemeliui. Miesto istorija susijusi su didikų Radvilų gimine, kuri čia šeimininkavo nuo XV a. vidurio iki 1811 m. Radvilos 1586 m. Biržuose pradėjo statyti pilį – tvirtovę, baigtą statyti apie 1589 m. Tais pačiais metais Kristupas I Radvila Perkūnas išrūpino Biržams Magdeburgo teises. XVI–XVIII a. čia buvo stiprus evangelikų reformatų centras. XIX a. pradžioje už skolas Biržai atiteko grafams Tiškevičiams. 1861–1950 m. buvo valsčiaus, 1915–1919, 1924–1950 m. ir apskrities centras.

Biržų rajone vystomas žemės ūkis. Išplėtota ekologinė žemdirbystė, veikia Tatulos programa. Daugiausia pramonės įmonių yra Biržuose. Tai lininių verpalų ir audinių, alaus, duonos gamybos, medžio apdirbimo įmonės.

Biržus galima vadinti kurortiniu miestu, kadangi čia daug žalumos, per miestą teka dvi upės, yra du ežerai. Pačiame mieste galima pamatyti kunigaikščių Radvilų statytą bastioninę tvirtovę, kurioje dabar įsikūręs muziejus, Biržų katalikų Šv. Jono Krikštytojo ir evangelikų reformatų bažnyčias. Taip pat 525 m ilgio pėsčiųjų tiltu per ežerą galima nueiti į grafų Tiškevičių statytą Astravo dvarą, apsuptą jaukaus parko. Lankytinos B. Dauguviečio, B. Sruogos, A. ir J. Mekų ir kitų žymių žmonių gimtinės.


Naudingos nuorodos
Biržų rajono savivaldybė
Biržų turizmo informacijos centras
Biržų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Biržų rajono sporto mokykla