Kupiškio rajono savivaldybė

  Administracinis centras – Kupiškis
  Plotas – 1080 km² (13,7 % apskrities ploto)
  Gyventojų – 23 118 (8,1 % apskrities gyventojų)
  Seniūnijos – Alizavos, Kupiškio, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus, Šimonių


Kupiškio rajono savivaldybė yra šiaurės rytų Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. Per teritoriją teka Lėvuo ir Pyvesa (aukštupiai) su intakais. Raibuliuoja 19 ežerų (Drulėnų, Puožo). Didžiausios iš dirbtinių vandens telkinių – Kupiškio marios. Pirmykščiu grožiu traukia Notangės, Kepurinės, Iženo ir kitos pelkės. Prie Kupiškio yra didelis Šepetos durpynas. Yra Lėvens kraštovaizdžio, Alojos, Iženo, Kepurinės, Notigalės, Sakonių balos telmologiniai, Buožių geologinis, Prūsgalės geomorfologinis, Vainiškio pedologinis draustiniai, Šimonių girios biosferos poligonas, 3 gamtos paminklai: Buivėnų ąžuolas, Stirniškių atodanga, Visgiūnų šaltinis. Didžiausi miškai – Šimonių, Skapagirio-Notigalės, Subačiaus. Žemės ūkio naudmenos čia sudaro 57,7 % visos teritorijos, miškai – 28,1 %, keliai – 1,6 %, užstatyta teritorija – 2,3 %, vandenys – 2,4 %, kita žemė – 7,9 %.

Savivaldybėje yra 2 miestai – Kupiškis ir Subačius, ir 7 miesteliai – Alizava, Antašava, Palėvenė, Salamiestis, Skapiškis, Subačius ir Šimonys.

Rajono savivaldybės centras – Kupiškis, įsikūręs Lėvens ir Kupos santakoje. Kupiškis – nedidelis, tačiau savitas ir jaukus Šiaurės Rytų Lietuvos kampelis. Istorijos šaltiniuose – kaip Lietuvos valdovo Žygimanto Senojo miestelis – Kupiškis pirmąsyk paminėtas 1529 m. 1561–1565 m. jis buvo valsčiaus centras. Per Kupiškį tuomet ėjo pagrindinis kelias iš Vilniaus į Rygą. Kupiškio krašto valstiečiai ankstesniais amžiais kartu su rokiškėnais garsėjo linų auginimu, čia buvo jų prekybos centras. Apie tai liudija iki šių dienų išlikęs pirmasis miestelio mūrinis pastatas. Tai – linų sandėlis, statytas XVIII a. pirmoje pusėje. 1915–1919 ir 1946–1950 m. Kupiškis buvo apskrities centras.

Kupiškio rajono savivaldybėje plėtojamos durpių gavybos, medienos ir medinių gaminių, statybinių medžiagų gamybos, drabužių siuvimo ir žemės ūkio produkcijos perdirbimo šakos. Ypač daug dėmesio planuojant rajono plėtrą skiriama vandens turizmui. Siekiama, kad Kupiškio rajonas vandens turizmo požiūriu taptų patraukliausiu rajonu šiaurės Lietuvoje, siūlančiu vietos gyventojams, vandens sporto mėgėjams bei turistams švarią ir saugią gamtinę ir kultūrinę aplinką bei didelę kokybiškų vandens turizmo paslaugų įvairovę.

Kupiškio rajonas gerokai išsiskiria iš kitų Lietuvos rajonų. Vienas svarbiausių Kupiškio krašto savitumų yra iš baltų genties, vadinamos sėliais, paveldėta ir iki šių dienų išlaikyta kupiškėnų tarmė. Kraštas įdomus ne vien ja, bet ir didele pagarba istorinei patirčiai ir sodietiškos kūrybos tradicijomis. Išsaugota ir nacionaliniu bei tarptautiniu mastu žinoma Kupiškio rajono etninė kultūra.

Kultūros paminklai – Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia, senieji miesto pastatai Kupiškyje. Taip pat saugomi Adomynės, Antašavos ir Noriūnų dvarų pastatai ir parkai, Palėvenės Šv. Dominiko, Skapiškio Šv. Hiacinto bažnyčios, žymių žmonių gimtinės.


Naudingos nuorodos
Kupiškio rajono savivaldybė
Kupiškio rajono verslo informacijos centras
Laikraštis „Kupiškio žinios“