Pasvalio rajono savivaldybė

  Administracinis centras – Pasvalys
  Plotas – 1289 km² (16,4 % apskrities ploto)
  Gyventojų – 32 530 (11,4 % apskrities gyventojų)
  Seniūnijos – Daujėnų, Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Krinčino,   Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių,   Vaškų


Pasvalio rajono savivaldybė yra šiaurės Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, pasienyje su Latvija. Tai tipiškas Respublikos šiaurinės dalies lygumų (Žiemgalos, Mūšos–Nemunėlio žemumos) rajonas – derlingų upių slėnių kraštas. Yra Pyvesos hidrografinis, Lepšynės botaninis draustiniai. Per rajoną teka Mūša ir jos intakai Mažupė, Lėvuo, Pyvesa, Tatula. Yra 2 ežerai ir 4 tvenkiniai. Didžiausi miškai – Jakūbonių, Moliūnų, Žaliosios girios dalis. Žemės ūkio naudmenos užima net 75 % visos rajono teritorijos, miškai – 16,6 %, keliai – 1,8 %, užstatyta teritorija – 2,5 %, vandenys – 1,9 %, kita žemė – 2,1 %.

Pasvalio rajono savivaldybėje yra 2 miestai – Joniškėlis ir Pasvalys, ir 7 miesteliai – Daujėnai, Krikliniai, Krinčinas, Pumpėnai, Pušalotas, Saločiai, Vaškai. Rajono savivaldybės centras – Pasvalys. 1497 m. Jogailos anūko Aleksandro raštu kunigui Jonui Grotui, dėl bažnyčios įsteigimo ir aprūpinimo, fiksuojama Pasvalio miesto užuomazga. 1557 m. jame buvo sudarytos trys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Livonijos ordino sutartys. 1919–1924 m. buvo Biržų-Pasvalio, 1947–1950 m. Pasvalio apskrities centras.

Pasvalio kraštą dažnais žygiais į Rusiją XVII ir XVIII a. pradžioje niokojo švedų kariuomenė. Šio krašto žmonės dalyvavo ir 1863 m. sukilime. Spaudos draudimo metais Pasvalio krašte buvo tikras knygnešių sąjūdis. Dabar per Pasvalio rajono teritoriją eina svarbūs susisiekimo keliai. Rajonas pagal užimamą plotą yra vienas mažiausių šalyje, tačiau šio rajono žemės – vienos derlingiausių, todėl jos labai intensyviai naudojamos. Tai vienas labiausiai urbanizuotų ir sukultūrintų rajonų su išvystytu žemės ir miškų ūkiu. Garsėja ir kaip didelių sodų kraštas. Pramonė Pasvalio rajone išplėtota menkai. Daugiausia yra maisto pramonės įmonių, kurios gamina mėsos gaminius, sviestą, sūrius, miltus, duoną ir jos gaminius. Pasvaliečiai nuo seno garsėja kaip geri aludariai, todėl net ir miesto herbas apipintas apyniais.

Rajone yra per 150 kultūros ir gamtos paminklų. Iš jų svarbesni – Joniškėlio dvaro pastatų ansamblis ir parkas, Balsių vandens malūnas, Puškonių vėjo malūnas, Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, Niurkonių koplyčia ir varpinė.


Naudingos nuorodos
Pasvalio rajono savivaldybė
Pasvalio krašto muziejus
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka