Redakcinė kolegija ir tekstų autoriai

Redakcinė kolegija
Doc. dr. Jonas Markelevičius (redakcinės kolegijos pirmininkas), Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Jolita Lisauskaitė (atsakingoji sekretorė), Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Dalia Ambrozaitienė, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Gita Burokaitė, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Aušra Jablonskienė, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Vidmantas Gražulevičius, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Genovaitė Geleževičienė, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Zigmantas B. Kazakevičius, Kauno apskrities viršininko administracija
Giedrius Lingis, Lietuvos savivaldybių asociacija
Andrius Valickas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Redakcinė kolegija dėkoja Lietuvos savivaldybių asociacijai, apskričių viršininkų administracijoms, savivaldybėms, Statistikos departamento darbuotojams ir visiems kitiems, prisidėjusiems rengiant šį leidinį, už reikšmingą pagalbą ir suteiktą informaciją, o fotografijų autoriams – už suteiktą galimybę vaizdžiai atspindėti Lietuvos regionų ypatumus.

Tekstų autoriai

„Lietuva Europos Sąjungoje“

J. Markelevičius, Statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, A. P. Misiūnas, Statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas

„Lietuvos regionų raida“

A. Valickas, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

Trumpi savivaldybių aprašymai

L. Burbienė, Statistikos departamento Statistinės informacijos platinimo skyriaus vyriausioji specialistė

Socialinės ir demografinės apskričių charakteristikos

D. Ambrozaitienė, Statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja (tekstų autorių darbo grupės vadovė), D. Svidlerienė, Demografinės statistikos skyriaus vedėja, L. Palčiauskienė, Demografinės statistikos skyriaus vyriausioji specialistė, V. Malinauskienė, Demografinės statistikos skyriaus vyriausioji specialistė (statistikė), V. Motiekaitienė, Užimtumo statistikos skyriaus vedėja, A. Ablingienė, Socialinės apsaugos ir sveikatos statistikos skyriaus vedėja, S. Mačiuikienė, Socialinės apsaugos ir sveikatos statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja, R. Deveikytė, Gyvenimo lygio statistikos skyriaus vedėja, D. Marcinkevičienė, Švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vyriausioji specialistė, V. Samienė, Švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vyriausioji specialistė, L. Maksimavičienė, Darbo statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Apskričių ekonomika

J. Šinkūnienė, Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėjo pavaduotoja (tekstų autorių darbo grupės vadovė), A. Jablonskienė, Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus Žemės ūkio struktūros ir surašymo poskyrio vedėja, V. Bevziuk, Įmonių statistikos skyriaus Mokesčių statistikos poskyrio vedėja, D. Arėškienė, Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vedėja, E. Blynaitė, Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Z. Serafinienė, Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vedėja, J. Čeponienė, Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė, L. Brakauskienė, Vidaus prekybos statistikos skyriaus vedėja, Ž. Gold, Pramonės statistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Apskričių aplinka

A. Valickas, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas, D. Krepštulienė, Statistikos departamento Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus vyriausioji specialistėKalbą redagavo
Gita Burokaitė (lietuvių k.)
Jekaterina Grebinskaja-Krušnienė (anglų k.)